Események

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kapcsolataink

Küldöttgyűlés 2013

Kiválóan vizsgáztak az újonnan választott küldöttek, mivel elsőre határozatképes Küldöttgyűlés jött össze 2013. április 5-én. Az új helyszín is jól mutatkozott be, gond nélkül sikerült előkészíteni és lebonyo­lítani az eseményt, amiben sok segítséget kaptunk házigazdánktól is. A kezdéskor a pár későn jövővel együtt 64 fő volt jelen, ami bőven a szükséges minimum fölött volt.
Kellemes kötelezettség volt a kitüntetések átadása. Fejér Megyei Mérnöki Kamaráért díjat kapták:
 • Sótér Árpád a leköszönő FB tagja
 • Téglás Zoltán épületgépészeti szakcsoport vezetője
 • Tóth Sándor a leköszönő elnökség tagja
 • Kamarásné Váczi Krisztina a nyilvántartottak ügyeinek kezelője.
A következő napirendi pontokhoz szükséges összes anyag már 15 napja olvasható volt a honlapunk Dokumentumok területén, így azokat, az azokban megtalálható beszámolókról és módosító javaslatokról nem szólunk most részletesen.
 
1.) Az Alapszabály módosítás Alapszabályunkat 70 pontban kellett módosítani. Ez részben a jogszabályi változások következménye, másrészt az időközben szükségessé váló, saját indíttatású módosítások eredménye. A vitára alkalmas pontok is viszonylag nagy egyetértés mellett kerültek elfogadásra. Az összes részlet után a módosított és egységes szerkezetű
Alapszabályt 62 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadtuk el.
 
2.) Elnökségi beszámoló
A beszámoló a 4 évről szólt. Alapvetően a korábbi évek beszámolóira épült, így sok meglepetést nem is tartalmazhatott. A létszámok alakulása, a gazdasági adatok a stabilitást jelezték, míg a növekvő tagdíjhátralék sajnos a gazdaság problémákra mutatnak.
Néhány hozzászólás után a küldöttek 59 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadták el.
 
3.) Költségvetési kérdésekA 2012-es elszámolás, a 2013-as terv módosítása és a 2014-es eredeti költségvetés volt a következő téma. Az egyes adatok indoklását jól alátámasztott a Felügyelő Bizottság jelentése is.
2012-es elszámolás 54 igen 1 nem és 4 tartózkodás mellett kerültek elfogadásra
2013-as módosítás 56 igen 1 nem és 3 tartózkodás mellett kerültek elfogadásra
2014-es terv 51 igen 3 nem és 5 tartózkodás mellett kerültek elfogadásra
A Felügyelő Bizottság jelentését is elfogadták a küldöttek 57/0/2 szavazattal.
 
4.) Az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolóját vita nélkül 56/1/2 szavazattal vették tudomásul.
 
5.) Közhasznúsági jelentések
A területi kamara közhasznúsági jelentését a 2012-es mérleg adataira építve tárgyalhatta meg a Küldöttgyűlés, majd 60 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett kerültek elfogadásra
A GEOINFO ALBA Np. Kft közhasznúsági jelentését tájékoztató jelleggel hallgatták meg a küldöttek.
 
6.) Választások
A jelöltek listája már régóta ismert volt, így a küldöttek felkészülten értek ehhez a napirendi ponthoz.
 • Elnökválasztáskor 1 jelölt volt
Dr. Szepes András 55/1/2 szavazattal lett elnök
 • Alelnökök választásakor az 1. forduló sikertelen volt, a két jelölt egyike sem kapott 2/3-ot. A második forduló alapján
Tóth Tibor 40 szavazattal (Téglás Zoltán 18) lett alelnök
 • Elnökségi választáskor a 29 jelölt közül az 1. szavazáskor egyedül
Grosz Krisztina kapta meg a szükséges szavazatokat (30),
majd a 2. szavazáskor kialakult az 5 fős elnökség
Polányi Péter 29 szavazat
Szabó Lajos (statikus) 26 szavazat
Szigetiné László Erika 17 szavazat
Téglás Zoltán 25 szavazat
 • A Felügyelő Bizottság tagságáért 23 jelölt indult. Itt is csak 1 fő volt sikeres az 1. szavazásnál
Kolossváry Gáborné 33 szavazattal A 2. szavazásnál tag lett
Karászi Gáspár 22 szavazat
Klein Pál 22 szavazat
Schlett Ferenc 18 szavazat
Sótér Árpád 33 szavazat Póttagok
Dr. Pintér Lajos (15) és Zsiga Györgyné (16)
A bizottság a későbbi zárt választáskor Sótér Árpádot választotta FB elnöknek.
 • Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjaira 25 érvényes jelölés volt.
 • Az 1. fordulóban senki nem kapott elegendő voksot. A 2 forduló eredménye
Balla Károly 21 szavazat
Kaleta Jánosné 33 szavazat
Szabó Mátyás 28 szavazat
Török Tibor 23 szavazat
Török Tiborné 18 szavazat
Póttagok Gáspár Ottokár (16) és Gergely Edit (14) lettek.
A bizottság a zárt választáskor Kaleta Jánosnét választotta EFB elnöknek.
 • Az Alapszabály szerint kialakult a MMK Küldöttgyűlésébe delegálható névsora
Dr. Szepes András elnök
Tóth Tibor alelnök
Sótér Árpád FB elnök
Kaleta Jánosné EFB elnök
Grosz Krisztina (30 szavazatos)
Kolossváry Gáborné (33 szavazatos)
Polányi Péter (29 szavazatos)
Póttagok Klein Pál (22 szavazatos) és Téglás Zoltán (25 szavazatos).
 • Az utolsó pont az MMK tisztújításakor tisztségre kandidálók támogatásáról volt hivatott dönteni. Ennek során területi kamaránk támogatja:
Barsiné Pataky Etelka elnöki
Dezső Zsigmond alelnöki
Polányi Péter elnökségi tagsági
Szigetiné László Erika elnökségi tagsági
Marjas Kornél FB tagsági
Németh László FB tagsági
Dr. Hankó András EFB tagsági
Kövesi Tibor EFB tagsági
pályázatait.
 
Az elnöki zárszóval véget ért a Küldöttgyűlés.
[Vissza]

Bejelentkezés

Újság

Események

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kapcsolataink

 

Segédprogramok